23.9.09

Как се образува оазис?

Думата „оазис” има гръцки произход и означава населено място. Оазисът представлява място сред пустинята, в което има вода. Тя може да бъде изворна, речна или подпочвена. Когато водата по естествен път се появи на повърхността и се образуват малки езера, е налице изворен оазис.

Речният пък се образува, когато дадена река минава през пустинни зони, преди да се влее в морето. Подпочвената вода формира оазис с помоща на човека: когато тя е близо до земната повърхност, хората я изпомпват с помоща на машини.

0 коментара:

Публикуване на коментар