23.11.08

Три неща


Моят баща беше богат търговец и когато умря, ми остави много пари и земя.
Аз живеех безгрижно, обличах се в скъпи дрехи, пирувах с приятели и мислех, че тоя охолен и безгрижен живот ще продължава вечно. Но ето че един ден парите ми се свършиха и разумът ми се върна. Като разбрах, че съм пропилял богатството си, аз си спомних думите на баща ми, който обичаше да казва: „Има три неща, по-добри от три други: денят на смъртта е по-добър от деня на рождението, живото куче е по-добро от мъртвия лъв и гробът е по-добър от бедността.“

...Из Първото пътешествие на Синдбад...

Остатъка от статията тук

0 коментара:

Публикуване на коментар