12.12.08

Судоку


Източник: Уикипедия

Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространеия си вариант се играе върху мрежа от 81 квадратчета представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който с девет квадратчета. В условието на всеки ребус са предварително дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

Правилото е само едно: Във всеки малък квадрат(от 3х3), колона и редица (а в някои разновидности на играта и по диагоналите) на големия квадрат(9х9) да се попълнят цифрите от 1 до 9 без да се повтарят. Сложността на ребуса се определя от предварително дадените цифри на верните им места.

Сложността не зависи от броя на зададените цифри, а от мястото им и връзката между тях. Ребус с минимален или дори никакъв брой начални условия може да се окаже много по-лесен за решаване от друг, в който предварително са зададени повече от половината. Съществуват компютърни програми, които могат да определят сложността на ребус, базирайки се на броя на необходимите техники за решаването му

0 коментара:

Публикуване на коментар