17.12.08

Дъжд


Имало едно време, високо в небето, два облака. Единият се казвал Малък облак, а другият — Дъждовно небе. Слънцето греело, птичките пеели, а децата играели навън.
— Знаеш ли какво, Малък облак? — казал Дъждовно небе. — Искаш ли да повалим малко?
— Разбира се — съгласил се Малък облак.

И те заваляли. Хората долу завикали: — Уф, какъв противен ден! — Уф, че е мокро! — Уф, какво ужасно време! — Уф, че противен дъжд!
— Е, щом е така — казал Дъждовно небе на Малък облак, — тогава да си ходим. Хайде, Малък облак! Те си тръгнали и дъждът спрял. Хората били доволни.

— Ех, че хубаво време! — извикали те.
А слънцето греело ли греело, и ставало все по-горещо и по-горещо, и ден подир ден, седмица подир седмица не капвала капка дъжд. Тревата пожълтяла и изсъхнала. Цветята увехнали. Листата окапали. Езерата и ручеите пресъхнали. Кравите вече не могли да намират трева за паша, затова престанали да дават мляко.

Така че, сладоледаджията нямал с какво да прави сладоледи, децата започнали да плачат, кравите плачели, плачели патиците и конете, и кучетата, и котките, майките и бащите плачели, и началника на полицията в Лондон плачел, и министър председателят плачел.

— Е, престани да плачеш! —извикала жената на министър председателя. — Сега ще ти кажа какво да правиш — И тя му пошепнала своя план.
— Мисля, че това е добра идея! — казал министър председателят и заповядал да повикат началника на полицията.

— Кажете на хората — наредил му той — да си облекат шлиферите, да вземат чадърите си, да ги разтворят и да излязат на разходка.
— Слушам, сър! — казал началникът на полицията, козирувал и си тръгнал.
„Що за приумица! — мислел си той. — С шлифери и чадъри в такъв горещ слънчев ден. Ще видим тая работа!" Той отишъл и съобщил на хората какво да правят.
Малък облак и Дъждовно небе много се изненадали, когато видяли, че всички хора са излезли с шлифери и чадъри.

— Също като в дъждовен ден — казали си те.
— Хайде да отидем да им повалим — предложил Малък облак.
Добре! — съгласил се Дъждовно небе.
Речено-сторено. Завалял силен дъжд.
— Какъв прекрасен ден! — викнали хората.
— Я гледай, мокро е!
— Ех, че хубаво време!
И всички били много щастливи — особено патиците.

Доналд Бисет

2 коментара:

Анонимен каза...

Да...., докато ние(хората) се мислим за много умни, само патиците ще бъдат наистина щастливи.
О, г-н Бисет", колко си прав!....

Анонимен каза...

Не само патиците-англичанки обичат дъжда. Ето:
Д Ъ Ж Д
Дъжд в гората,
летен дъжд.
Бързо леля Костенурка
влиза в своята къщурка,
мята малката Калинка
пъстрата си пелеринка,
Кос под гъба червенушка
като под чадър се мушка,
а листенце за качулка
връзва си една Светулка.
Жабата стои сама -
без чадър, без мушама,
скача, радва се и кряка:
- Вижте мене - отзарана
взех в реката топла вана.
Бях в потока - квака-квак -
и сега се къпя пак,
ни се плаша, ни се гуша,
нищо че е хладен душа!
Леда Милева

Публикуване на коментар