24.12.08

Коледна благословия


предоставена от Галин Ангелов 11а клас - НУФИ "Филип Кутев"

Разшетал се стар станине,
Стани нине господине,
И размита нашироко
Стани нине господине
Как съзява ша му дойдат
Стани нине господине
Добри гости коладници
Стани нине господине
Как съзява и са дошли
Стани нине господине

Добри гости коладници
Стани нине господине
Вървели са отбор момци
отбор момци, Коладници.
Стръмни баири прекосили.
Кални пътеки отъпкали.
Вървели що вървели,
стигнали чимшир порти,
чимшир порти - стари врата.

Дваж потропали, триж похлопали.
Че излезе стар стопанине,
че отвори чимшир порти,
чимшир порти стари врата
и ги покани на трапеза,
на трапеза шестореда
попяхме му весело
стари песни коледарски
той се много развесели
и ни дари с добра дара
добра дара: вит-превит кравай.

Да му се белее като зиме ледеца
като лете ветреца,
злато и сребо да му е тяло,
колата да му позлати.
Речете дружина!
-Амин!

Тоз кравай, сят пресят,
млят премлят той на наз наречен
колкото зрънца у него
сети и пресети, млети и премлети
толкоз здраве на таз къща!
Речете дружина:
-Амин!

Тоз кравай, коя го е
вила и кичила, и правила
Бог да я дари с щерки златокоси,
със синковци среброръки.
Речете дружина:
Амин!

Тез ръце, дето са го сели и месили
да са велики и честити-
от лактите посребрени
до ноктите позлатени!
Речете дружина:
-Амин!

Колкото звезди по небето
толкоз здраве и берекет на тази къща!
От година до година,
от век до амина
от нас малко от Господа много.
Славете Бога дружино:
-Амин

Разшетал се стар станине
Стани нине господине
И размита нашироко
Стани нине господине.......

0 коментара:

Публикуване на коментар