7.3.09

Акация в пустинята


Когато започнах да разглеждам записа на Нил, имах впечатлението, че Нил е нормална река, която не променя много количеството вода придошла всяка година. Бях доста изненадан, когато открих големи промени от година до година, от десетилетие до десетилетие, от век до век. А по-късно открих и разлика от хилядолетие до хилядолетие.

Това наистина разклати моите идеи, които бяха базирани на мита, че Нил е постоянна река, тя тече всяка година, и хората трябва да посадят няколко семена, за да е всичко чудесно. Това въобще не е вярно! Мисля, че когато открих, че едно от всеки пет наводнения е било лошо наводнение, бях съвсем шокиран.

Това откритие промени гледната ми точка напълно, не само за Нил, а и за развитието на Египетската цивилизация и нейното сриване. За негов ужас Фекри също открил, че дори малко понижение в потока на Нил, би имало пагубни последствия. Урок не останал неоценен от един от най-великите военни стратези в Европа.

През 1791 и 1792 година прииждането на Нил е било само метър или два под средното, но хората са гладували, имало е бунтове, а политическите последици били катастрофални. Чувайки, че страната е толкова отслабена, Наполеон поел инициативата и завладял Египет. Фекри осъзнал, че всяко понижение на Нил би имало далечни последици. Но той бил озадачен. Той открил записи за слаби прииждания за две или три години, но тъмната епоха продължила 200 години. Изглеждало невъзможно Нил да е отслабнал за толкова дълго време.

Може би нещо далеч по-голямо е било замесено. Фекри решил да погледне към другата природна особеност, която лежи в сърцето на египетския живот - пустинята. Фекри дошъл със съпругата си Хала Баракат, ботаник, в най-южната част на Египет, за да търси следи. Днес, тази земя е една от най- негостоприемните пустини в страната, но преди хиляди години хора са живели тук. Хала претърсва пустинята за следи от тези древни хора.

Тя търси малки купчинки от камъни, знаци за места на техни лагери. През нощта те са събирали дърва за огън. Части от въглените оцеляват под камъните. В тези малки парчета дървени въглища е скрито едно важно свидетелство. В лабораторията си Хала разпознава различни дървета от огнищата. Тя намира следи от акация, която вече не се намира в тази пустиня. Наблюдаваме въгленът от акация. Той е много характерен поради присъствието на големи каналчета.

Когато намерим въглен от акация, това означава, че по времето, когато дървото е растяло, е имало подпочвени води. Можете да ги намерите само в падини или в оазис, където водата се събира. Те се нуждаят от вода, за да растат. Хала старателно датирала хиляди парчета от въглени от цялата пустиня. Резултатът бил доста изненадващ. Преди около 7000 години тук е имало растящи дървета, не точно гора, а суха савана с трева растяща между дърветата след дъждовния сезон.

Определено това е било място, където е можело да живеят хора. През времето просторни ивици от Северна Африка изсъхнали и се превърнали в пустиня. Поетите писали за опустошението причинено от пясъка. "Пустинята е по цялата земя. Пустинята изисква земята, земята е ранена, градовете са опустошени. Слънцето е спряло. Никой не може да живее там, където пясъчната буря спре. Не знаем какво ще се случи по земята." Може ли промяната от трева в пустиня да е причината за внезапния колапс на Старото царство преди 4200 години?

За нещастие на Фекри, датите не съвпадали. Лично аз, не мисля, че превръщането на северна Африка постепено в пустиня, е било основната причина за срива на Старото царство. Пустините, които знаем днес, до преди 4500 години са били напълно установени. Промяната е била постепенна. Имало е и внезапни събития в нея, но като цяло е била постепенна и е продължила няколко хилядолетия.

Така че бавното нахлуване на пустинята е завършило доста преди разрухата на Старото царство. Това не е било причината за неговия край. Фекри трябвало да потърси друг, по-внезапен, причинител. Трябва да има друга причина. Трябва да има друга причина, която да обясни внезапното и драматично събитие съвпаднало с края на Старото царство. Тогава дошъл пробивът - ново откритие в хълмовете на съседен Израел.

В тези пещери Мира Бар-Матюс открила уникален запис на миналите климати. Тук водата идва от дъждове. Докато водата се просмуква през скалата, тя разтваря варовика, формирайки сталактити и сталагмити. И докато нарастват с годините, те улавят древната дъждовна вода. Мира е открила начин да изчислява валежите преди хиляди години, като взима малки проби от сталактитите. Древният дъжд съдържа два различни типа кислород: лек и тежък кислород.

Ако има повече от лекия тип, значи е било много влажен период. Повече от тежкия означава, че периодът е бил сух. Анализ на пробите с масспектрометър ни дава отношението на тежкия към лекия кислород. Мира анализирала сталактити от преди хиляди години, когато попаднала на една проба на 4200 години. Веднага щом видяла резултатите, тя разбрала, че нещо необичайно се е случило. Поразителното откритие беше, че има много сериозна промяна във валежите в тази област. Мира открила изумителното 20% намаление на валежите.

Това предположило внезапна и забележителна промяна на климата. Това понижение е драматично. Това е най-голямото събитие през последните 5000 години. Въпреки че Египет и Израел са в различни климатични системи, това откритие било много вълнуващо. Внезапната климатична промяна била виновникът, когото Фекри търсел. Той вярвал, че това било главният заподозрян за катастрофата, която разрушила Старото царство, обяснението защо тази силна цивилизация се разпаднала в разцвета на своето величие.

Аз твърдо вярвам, че освен постепените промени в хилядолетен мащаб климатичните промени може да бъдат и много, много кратки, внезапни и бързи, с драматични последствия за хората. И понеже внезапните климатични промени се случват много бързо, само за няколко десетилетия, те могат да повлияят на прехраната на хората, пораждайки глад и жажда.

Те са от такъв мащаб и с такава бързина, че хората не могат да се справят с тях по начина, по който биха се справили с продължителна, дългосрочна климатична промяна. Фекри сега искал да знае, дали внезапната климатична промяна, открита в израелската пещера, е била локализирано събитие, или част от по-голяма климатична особеност, която засегнала и Египет. Факти в негова подкрепа дошли от морето, от ледниците в Исландия.

0 коментара:

Публикуване на коментар