20.3.09

Минерална вода


Минералните води се добиват от дълбоки, защитени от замърсяване водоизточноци. Те са с температура над 20 градуса С и съдържат различни количество разтворени минерални вещества. Този тип води се считат за нискоминерализирани, ако са с обща митерализация до 500 мг/л. Повечето български води са в категорията 170-400 мг/л и могат да се пият всекидневно от здравите хора за утоляване на жаждата и с профилактична цел.

Силноминерализирани води са тези, които имат обща минерализация над 1500 мг/л. Те са в категорията на лечебните и се пият по определена схема. Изворните води се добиват от повърхностни, защитени от замърсяване водоизточници. Те са с температура под 20 градуса С. Обикновено са по-слабо минерализирани. Отговарят на изискванията за чиста питейна вода. Могат да се приемат ежедневно и неограничено. И минералните и изворните води не се обработват допълнително и се предлагат в натурален вид.

Една друга категория са трапезните води. Те могат да бъдат от всякакъв водоизточник, включително и обезсолена морска вода. Тези води се подлагат на промишлена обработка – деминерализиране, добавяне на полезни елементи, обеззаразяване. Това са така наречените процесирани или обработени води. Особено важно е да следим състава на минералните води при малките деца и при хората в напреднала възраст.

Обикновено на деца до 3-годишна възраст не се препоръчва да пият минерална вода поради все още деликатния детски организъм. Много важен показател за водата е съдържанието на (Na+). Те са причина в организма да се задържат течности, а това води до проблеми с бъбреците, сърцето, кръвното налягане. Неслучайно в европейските страни се отбелязва на видно място върху етикета какво е съдържанието на натрий. В България при повечето бутилирани води съдържанието на натрий е над 40 мг/л.

0 коментара:

Публикуване на коментар