23.4.09

Биогорива основни предимства


Биогоривата са възобновими течни или газообразни горива, произведени от растителни или животински продукти (биомаса). Най-разпространените биогорива днес са биодизелът – произведен от маслодайни растения като рапица и слънчоглед, заместител на дизела, и биоетанолът – произведен от захар и съдържащи нишесте растения като цвекло или житни култури, заместител на бензина. Тези два вида течни транспортни горива имат потенциала да заместят петролните продукти, използвани в транспорта.

Биогоривата са изцяло съвместиви за смесване с бензиновите и дизеловите горива, още повече, че смесите могат да се предлагат на пазара от съществуващите бензиностанции. Смесите с до 5 % биогориво са в рамките на установените стандарти за бензина и дизела, използвани от всички автомобили, като е доказано, че по никакъв начин не увреждат двигателите на автомобилите.

Основните предимства на биогоривата са следните:

-Подобряване на енергийната сигурност: Биогоривата могат изцяло да заместят бензиновите и дизеловите горива, без това да се отрази на качеството на горивото. Това ще допринесе за ограничаване на зависимостта от внасяния петрол, чиято цена е твърде нестабилна, тъй като запасите от него започват да се изчерпват.

-Подобряване качеството на автомобилните горива: Биоетанолът има по-високо октаново число от бензина и при тяхното смесване води до повишаване октановото число на сместта. Биодизелът, поради своята специфика, при смесване с дизеловото гориво може да оптимизира изгарянето му, да подобри работата на двигателя и увеличи мощността му.

-Ограничаване изменението на климата: Използването на биогорива води до намаляване емисиите на въглероден диоксид и по този начин подпомага усилията за ограничаване изменението на климата.

Биогоривата съществуват, откакто съществуват и автомобилите. В края на 19-ти век Рудолф Дизел изобретява дизеловия двигател на базата на рапичото масло, а ранните дизелови двигатели са били задвижвани с фъстъчено масло. В началото на 20-ти век Хенри Форд е задвижвал един от своите модели с биоетанол.

В последствие, откриването на големи петролни залежи е задържало бензина и дизела евтини за дълги години, а биогоривата са били забравени. Въпреки това обаче, с последните покачвания на цените на петрола, както и с нарастване на безпокойството от глобално затопляне, предизвикано от емисиите на въглероден диоксид, биогоривата започват да възвръщат популярността си.

0 коментара:

Публикуване на коментар