3.11.09

Цветът на кръвта

Брой 13 на списание “Горски обитател”

В средата на XVII век известният холандски изследовател-естественик Антони ван Льовенхук за първи път с микроскоп успял да разгледа еритроцитите (т.нар. “червени кръвни телца”) в капка разредена човешка кръв. Това били двойносплеснати, плътни структури с форма на дискове, които в напречен разрез са 0,008 мм. Освен хемоглобин червените кръвни телца съдържат калий, магнезий, цинк, азот, кислород, глюкоза, витамини, натрий, калций, желязо, алуминий, антигени и ензими.

Хемоглобинът е основният компонент на еритроцита, той съставлява 1/3 от него. Хемоглобинът се формира от взаимодействието на протеина с четири железни атома и редица други елементи. Поради което “железният” хемоглобин става червен.

Във всички гръбначни животни, у някои видове насекоми и мекотели в белтъка на кръвта присъства двувалентно желязо и затова кръвта им има червен цвят. На основата на желязото кръвта може да има и други цветове, например: при един вид червеи пигментът хлорокруорин е зелен, а при някои насекоми пигментът гемеретрин придава на кръвта виолетов оттенък.

Вариантите в природата са неограничени. Оказва се обаче, че преносът на кислород и въглероден двуокис може да се осъществява на основата на йони на други метали – например в някои животни пигментите съдържат манган, хром, никел.

Но цветът на кръвта може да бъде син – такъв цвят й придава пигментът хемоцианин – на основата на медта. Съединявайки се с кислорода, хемиоцинът синее, а при отдаване се обезцветява.

Но при обратния път – тази кръв не се обезцветява напълно, въглеродният двуокис се съединява с водата и образува въглеродна киселина - молекула, която се разпада на йон хидрокарбонат и йон водород. Животни, притежаващи царска - синя кръв, са скорпионите, някои ракообразни, паяците и октоподите.
***

Бележка от Отговорни редактор на сп.”Горски обитател”:
Тази статийка е подготвена от Меци като подарък за приятелите й със синя кръв: за героичната Мангуста (зодия Рак) и за храбрия Бял Вълк (зодия Скорпион), послучай Международната седмицата на Приятелството.

0 коментара:

Публикуване на коментар