30.1.09

Кутията на Пандора


Да си представим,че имаме две мембрани. Да кажем,че тук е едната в която сме ние и една в която седи, ако я има, друга материя, но не нашите частици, не материята от която сме изградени и не материята свързана със силите, които виждаме. Ако ние се намираме на друго място в това измерение, ние ще чувстваме, гравитацията на тази материя много слабо защото тя е в силата си около тази другата материя. Ние усещаме само опашката на тази гравитация.

Слабостта на гравитацията най-после може да бъде обяснена, но само чрез приемането на идеята за паралелните вселени. Идеята на Рандал отворила кутията на Пандора. Сега внезапно физици от цял свят се струпали в единадесетото измерение за разгадаването на стари проблеми и всеки път изглежда, че намирали перфектното обяснение в другата паралелна вселена. И накъдето и да се обърнели, намирали все повече и повече вселени. От всеки ъгъл на единадесетото измерение изплували паралелни светове. Другите вселени са паралелни на нашата и може да са много близко, но ние никога не сме го осъзнавали.

Те може да са напълно различни, с различни природни закони. Може не всички да имат живот, но група от тях ще имат живот и каквато и да е тази група, ако вселените са безкраен брой ще има безкрайно много вселени които имат цивилизации. Някои от тези вселени ще изглеждат точно като нашата, с изключение на това, че може би теб няма да те има там. М-теорията става все по-странна и по-странна, но би ли могла тя да бъде теория обясняваща всичко във вселената.

За да има тази възможност трябва да може да направи нещо, което досегашните теории не са могли. Тя трябва да осмисли странната история относно избухването на Големия взрив. М-теорията излиза с доста ексцентрично обяснение и паралелните вселени са в неговата основа. В началото на 2001 година мъдрото заключение е било, че единадесетото измерение е мирно и тихо място с мембранни вселени, плавно носещи се през него, но Бърт предположил по-вълнуваща идея.

Вселените се движат през 11-тото измерение, като гигантски турбулентни вълни. Тези неща се движат. Те не са статични, те са както знаем като всяко нещо около нас, което може да се движи, но няма място за всички при това движение. В действителност ако те се движат много вероятно е да се сблъскват.

Те или се раздалечават една от друга или обратното,се приближават към контакт, и нещото, което ме заинтересува много рано е какво става ако се сблъскат? За новото поколение от космолози, като Нийл Тарок теорията на Бърт за единадесетото измерение звучи интригуващо, но той и неговите колеги имат нещо друго наум. Те все още се борят с големите проблеми на космологията.


0 коментара:

Публикуване на коментар