22.2.09

Методът

Геният на Архимед предизвиквал завист у другите математици, за които той се страхувал, че ще си припишат идеите му. Това била една малка математическа общност, с която Архимед редовно споделял идеите си. Той първо изпращал резултатите, а после представял доказателствата. Но Архимед чувствал, че някои от тях си приписват откритията му, защото те твърдели, че първи са открили тези неща.

Затова той имал навика да предава фалшиви теореми, фалшиви резултати, надявайки се да ги препъне, когато претендират, че първи са ги открили.
Така щял да ги изобличи като мошеници. За съжаление, геният на Архимед привлякъл вниманието на римляните, които копнеели да го заловят. Когато най-после успели да нахлуят в Сиракуза, те били инструктирани да пленят Архимед. Някои войници очевидно имали за задача да открият Архимед и да го отведат при римския главнокомандващ.

Но един войник, който не знаел за инструкциите, се втурнал в къщата на Архимед, намерил го, напълно погълнат от математически занимания, чертаейки схеми по една дъска. Архимед дори не бил чул врявата навън. Когато се извърнал към войника, той му направил забележка да не го безпокои. Войникът го убил с меча си и това бил краят на Архимед. Тогава той бил над 70 годишен.

Смъртта на Архимед през 212 г пр.хр. сложила край на златната ера в гръцката математика. Писанията на Архимед били почти като религиозни текстове- хората чувствали, че те имат последната дума по въпроса. Днес никой не се опитва да подобри Библията. Това е ерес. Някога са имали същото отношение към трудовете на Архимед. Това били дефинитивните текстове по геометрия. След него нямало достойни последователи.

Гръцката математика постепенно западнала, а после настъпила Мрачната ера на религията, когато интересът към математиката бил изцяло изгубен. В резултат бил изгубен и целият научен интерес. Но много от трудовете на Архимед оцелели- преписвани от писари, които предавали безценната му математика от поколение на поколение. Докато през 10-ти век било направено едно последно копие на най-важния му труд, наречен "Методът". Но интересът към математиката вече бил мъртъв. Името на Архимед било забравено.

0 коментара:

Публикуване на коментар