4.3.09

Диаграми на Архимед

Опитваме се да използваме и най-малките разлики в цвета на двете мастила- мастилото от текста на Архимед и по-новото мастило. Постигнахме го чрез заснемане на образи на многообразни дължини на вълните. Това изглежда добре. Така, сега UV. Тъй като цветът на двете мастила леко се различава, те отразяват с леки разлики в тези различни ленти от дължини на вълните.

Последният им подход използва комбинация от видима и ултравиолетова светлина, за да се опитат да направят текста на Архимед възможно най-лесен за четене. Това е част от пергамента, показан на видима светлина. Хоризонталният текст е отгоре и скрива текста на Архимед. Текстът на Архимед са вертикалните линии, които трудно се виждат с невъоръжено око. На червена светлина текстът на Архимед почти не се вижда. От този образ виждате, че се показва само горният текст.

От друга страна, ако погледнете този пергамент, двата текста се виждат най-ясно на синия образ от ултравиолетовата светлина. Ако сега ги комбинирате- синия образ, на който се виждат и двата текста, и образа от червената светлина и ги съчетаете с малко допълнителна обработка, можете да създадете образ с фалшив цвят. Текстът на Архимед вече се вижда много по-ясно. Сега той се вижда като червен текст, който е много по-лесен за четене.

Бях смаян от факта, че за пръв път можех да видя страница, която изглежда... изглежда безнадеждна с невъоръжено око, и мога да я използвам като текст, който да чета. Вече можем да възстановим оригиналния текст на Архимед, който изглеждаше изгубен. Смятам, че за първи път ще можем да прочетем всичко. Едно от най-вълнуващите неща, което вече се е появило, са диаграмите. Когато Хайбърг преписвал ръкописа на Архимед, той се интересувал от текста и не проявил никакъв интерес към диаграмите.

Диаграмите от ръкописа на Архимед не са били показвани и изучавани досега. През вековете есетата на Архимед не били преписвани много често, така че, броят на копията, които съперничат на оригинала, и нашия ръкопис от 10-ти век, вероятно е много малък, не повече от 4-5.

Смятам, че тези рисунки от 10-ти век отразяват много точно диаграмите, които самият Архимед е възнамерявал да са съществена част от неговия трактат. Схемите осигуряват истинско прозрение за мисленето на Архимед и разкриват важната роля на диаграмите в гръцката математика. Нашата математика винаги се основава на това, което пишем - само това, което е записано, е част от доказателството.

При гръцката математика доказателството не е само в това, което е записано като текст, но и в това, което е начертано в диаграмата. Чертането и писането действат заедно в гръцката математика. Ако искате да възстановите мисълта на Архимед, не ви е нужен само текстът на Архимед, но и диаграмите на Архимед. Но диаграмите са само началото. Сега изплуват образ след образ от оригиналния текст.

Уил Ноуъл бързо разпраща снимките по целия свят, където ги очакват гръцки изследователи и математици, които ще се опитат да разчетат текста. Опитът да се сглобят бледите червени слова на Архимед, е изключително тежка задача. Първо трябва да се отдалечите от страницата и да помислите какво по принцип казва там Архимед. След като вече имате някакви предположения, можете да започнете да ги прилагате към текста и да се вглеждате много внимателно, докато започнете да се хипнотизирате от този текст и някакви следи започнат да се оформят.

0 коментара:

Публикуване на коментар