13.3.09

Световна промяна на климата


В 1999 той направил ново ужасно откритие, показващо в плашещи детайли степента на хаоса, за който Фекри вярва, че е бил предизвикан от внезапна климатична промяна. Той намерил група от скелети, лежащи под стената на храм. Струва ми се, че разрушението е било навсякъде, още повече, че то е свързано с това, което считам за масово клане. Това го поставя напълно извън сферата на случайните събития.

През годините Доналд е открил хиляди скелети, но бил изключително потресен, когато намерил тази особена група тела. Бяха 18 на брой. Всъщност, техните пози бяха доста драматични. Тук имаше купчина от три скелета - възрастен мъж, върху възрастна жена, върху дете. Всичките в разкривени пози. На върха на стената, ето тук, имаше двама мъже, единият проснат на нея, като част от стената беше паднала на гърба му.

Ето тук имаше двама мъже и прасе сред всичко друго. А пред храма имаше паднал тийнейджър, сграбчил плъх в ръката си. Проснат така, като че ли е тичал, спънал се е и така е починал. Той нямаше глава, като че ли някой го беше обезглавил. Доналд никога няма да разбере точно какво се е случило тук, но той вярва, че всичките 18 души, които са починали, са били убити. А най-забележителното е, че в културата, където с мъртвите винаги са се отнасяли с уважение, тези тела не са били погребани.

Това е било много зловеща сцена. Интересно е, че никой не се е върнал да прибере телата. Ако това беше случаен пожар, с хора умрели при злополука, несъмнено близките биха прибрали и погребали подобаващо телата. Не е имало никой наоколо да ги вземе. Не е имало никой, когото да го е грижа да ги прибере. Това е истинска криза, има истинска празнина в живота на обществото в този момент. Като че ли с тяхната смърт и разрушаването на храма мястото е било изоставено.

От сталактитите в Израел, до айсбергите в Исландия, Фекри вече имал убедителни доказателства, че тази тежка човешка криза е свързана със световна промяна на климата. Но едно парче от пъзела все още липсвало... Дали той ще може да намери някакво научно доказателство за климатично бедствие в самия Египет? Все още било необходимо да се разбере дали кръвта даваща живот на страната, Нил, е била слаб десетилетие след десетилетие. Основното доказателство щяло да дойде от едно езеро.

Това е необичайно място. По времето на Старото царство то било свързано директно с Нил чрез река. Когато Нил прииждал всяка година, езерото ставало много по-голямо. Така че ако Фекри откриел размера на езерото в края на Старото царство, той щял да разбере дали наводненията на Нил са спаднали. Той решил да претърсва тинята на дъното на езерото за отговори. И това, което намерил, било интригуващо. Всъщност повече това, което не намерил, го заинтересувало.

0 коментара:

Публикуване на коментар