24.7.09

Очаква ли ни глобално затъмнение

Преди няколко години английският вестник The Guardian изплаши читателите си с данни, че през последните години слънчевата светлина, достигаща до повърхността на земята, е намаляла с 20% . Причина за това било замърсяването на атмосферата. То спомагало за увеличаване на облачността и тя ставала своеобразен екран. Облаците от една страна отразяват излъчванията и акумулират топлината, излъчена от повърхността на Земята, а от друга - препятствуват слънчевата радиация.

По този начин ефектът на "глобално затъмнение" можел да окаже сериозно въздействие върху живота на планетата: от използуването на слънчевата енергия до изменението на вегетационния период при различните растения. Специалистите предполагат, че глобалното затъмнение е резултат от съдържащите се в атмосферата микроскопични частици с антропогенен произход.

Сега учените твърдят, че глобалното затъмнение, с което вестник The Guardian някога изплаши читателите си, се....отменя! Американски учени установили, че намаляването на количеството на слънчевата светлина, падаща на Земята е временно явление и след "тъмния" период обeзателно следва по-"светъл".

По данни на вестник The Washington Times група учени от Ню Джърси и Калифорния, се е опряла на резултати от последните изследвания за отражението на слънчевата светлина и така е стигнала до по-утешителен извод. Наистина преди (по данни на учените) планетата била по-“мрачна”, но през последните десетина години е започнало "просветляване", което продължава и понастоящем..

Измененията в осветеността са свързани преди всичко с количеството на земните облаци, смятат учените. По тяхното количество, а също и по "сиянието на Земята" ("earthshine"), което се определя от количеството на слънчевата светлина, отразено от нашата планета върху лунната повърхност, може да се изчисли степента на осветеност на Земята.

И все пак е рано да се правят окончателни прогнози, смятат авторите на изследването. По думите на професор Джеймс А. Коакли-младши (James A. Coakley Jr.) от Орегонския университет: "... засега е трудно да се говори за конкретни тенденции в осветеността на Земята и съоветствуващите й изменения на климата”.

0 коментара:

Публикуване на коментар