5.8.09

Същност на екотуризма

Най-често екологичният туризъм се определя като: туризъм, включващ пътувания до сравнително необезпокоявани природни местности със специфичната цел на изучаване, наслада и удоволствие от природата и нейните растения и животни, както и от съществуващите културни аспекти (и на миналото, и на настоящето) на тези територии.
Природният туризъм се различава от масовия туризъм с това, че оказва по-слабо въздействие върху околната среда и с това, че се нуждае от по-слабо развитие на инфраструктура.

Терминът «екотуризъм» за първи път е бил използван на една конференция от мексиканския еколог Хектор Кебалос-Ласкурайн в първата половина на 80-те години на ХХ век. И ето, че почти 30 години оттогава, а специалистите все още не могат да намерят единен отговор на въпроса: “Що е екологичен туризъм?”.

И стигат дотам, че наричат едно и също явление ту “екотуризъм”, ту "природен туризъм”, ту "зелен туризъм", ту "мек туризъм” и др. Даже понякога го отнасят към едно от проявленията на adventure travel. Преди да се опитаме и ние да дадем някакво обяснение на понятието “екологичен туризъм”(или “екотуризъм”), ще ви предложим малко статистически данни:

Изчислено е, че през 1991 год. в света са регистрирани 449 милиона международни пристигания . През 1990 год. туризмът е натрупал 62,5 милиарда долара за развитите страни. Пътуванията и туризма дори в развити страни като Съединените щати са донесли повече печалби от износа на автомобили, селскостопански продукти или химични продукти.

Още тогава туризмът се е превърнал в една от най-активните икономически дейности в света. Тези данни са от преди почти 20 години – представете си колко печеливш е туризмът днес! Или накратко: с право казват, че туризмът е индустрия. В този смисъл екотуризмът е един нов отрасъл от тази индустрия.

Оттук идва и първото обяснение за феномена “екотуризъм”: Това е единственото направление в индустрията на туризма, което е кръвно заинтересовано да запази своя главен ресурс – естествената природна среда или нейни отделни компоненти (природни паметници, определени видове животни, или растения и т.н.).Когато в процеса на екотуризма е въвлечено и местното население, то също се мотивира да използва тези ресурси, а това става като ги стопанисва старателно вместо да ги унищожава.

Така се оформят няколко основни цели на екотуризма:

* Запознаване с живата природа, с местните обичаи и култура.
* Свеждане до минимум на отрицателните последствия от екологичен и социално-културен характер, поддържане на екологичната устойчивост на околната среда.

* Съдействие за опазване на природата и местната социокултурна среда.
* Екологично образование и просвета.
* Създаване на икономически стимули у местните жители за опазване на природата.
* Икономическа ефективност и принос за устойчиво развитие на посещаваните региони.

От изложеното дотук става есно, че екотуризмът е феномен, който има голям спектър от възможности - от научен подход до обикновено посещение на природна местност като форма на почивка за уикенда или като част от по-голямо пътуване. Именно затова, в това проучване, термините “природен туризъм” и “екотуризъм” са взаимозаменяеми.


1 коментара:

Мечката Меци каза...

Искам да ви помогна да изясните понятието “екотурист” с една случка от моето ежедневие:
Вървя си веднъж из гората и гледам - насреща ми човек.
- Ти кой си? - питам го аз.
- Ами-и-и-и... екотурист.
- Не – казвам му - аз съм екотурист, а ти си просто една туристическа закуска.

Публикуване на коментар