20.8.09

Икономия при работа с компютър – практични съвети

При работа с компютри преди да започнете да печатате какъвто и да е документ или друг материал, помислете доколко това е необходимо. Може би е по-добре да го прегледате на монитора и да го запазите в електронна версия. При печатане на принтер използвайте двете страни на листа. За работни материали използвайте чернови на опаката страна на използван лист.

При прекъсване на работата с компютъра за повече от час, изключете монитора чрез бутончето му, тъй като той изразходва до 70% от всичката енергия, необходима за работа на компютъра и изразходва немалко енергия даже в състояние «screen-saver».

След приключване на работния ден, за почивните или празничните дни, не оставяйте включени компютъра, компютърните колонки, телевизора, мрежовите филтри и т.н. даже в режим на изчакване («stand by»). Изключвайте ги от мрежата!

Може да ви се струва, че електропотреблението им е нищожно в режим на изчакване, но за година всички електроуреди заедно «натрупват» осезаемо количество киловатчасове. За година стойността на електроеенергията, използвана при работа на вашите битови електроуреди в «спящ» режим, може да достигне няколко хиляди лева!


Старайте се да разпространявате документи, да обменяте информация в електронен вид. Ако с някакъв документ/материал е необходимо да поработят няколко сътрудници, то вместо да копирате документа е по-добре да установите реда за използването му от различните хора.

Преди да печатате документ, препрочетете текста и проверете дали няма грешки. За целта може да използвате функции като «Проверка на правописа» (за да можете рано да отстраните грешката, а не да разпечатвате документа повторно след като я намерите в първата разпечатка) и «Предварителен преглед» (за да видите обема на текста и да вземете мерки за неговото съкращаване).

Избирайте оптимален размер на шрифта, намалете размера на полетата – това ще намали мястото, заето от текста и ще намали количеството хартия във вашата работа, с което дори ще я oпрости!

0 коментара:

Публикуване на коментар