22.8.09

Защо трябва да икономисваме енергия?

Не бива да мислим, че нашата държава не прави нищо за повишаване енергийната ефективност на икономика в страната. Но това не значи, че ние, гражданите на тази страна, трябва да чакаме само държавата да предприема мерки в тази насока, а самите ние да не правим нищо. Нали голяма част от потенциала на електроснабдяването е съсредоточена в нашите домове, в офисите, където работим, в учебните заведения, където се учим.

А енергийните ресурси са толкова ограничени! Това значи, че в близко бъдеще ние самите (и особено нашите потомци!) ще се сблъскаме с недостига на енергийните ресурси. Икономичното използване на на електроенергията ще позволи да намалим използването на тези енергийни ресурси, а това ще намали и изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, ще запази чистотата на водоемите.

По този начин всеки от нас ще може да направи своя принос в общото дело за опазване на природата. Освен това: увеличаването на ефективността при използването на електроенергията е сигурен начин да се намалят разходите ни за електричество.

Причини, поради които трябва да икономисваме електроенергия:

* За да икономисаме пари. Това е възможно, защото можем да да намалим разходите си за отопление и осветление до 50%.
* За да повишим комфорта в своя дом и в офиса. Например, с помощта на най- прости мерки можем да увеличим температурата в помещенията с 2-4°С.
* За да намалим замърсяването на въздуха и водата, да запазим горите. Преобладаваща част от енергията днес се получава за сметка на изгарянето на въглища, нефт и газ.

При това се изхвърлят вредни вещества, предизвикващи различни заболявания, в това число онкологични.

* За да намалим катастрофалните последствия от изменения климата — наводненията, ураганите, сушата и пр. (Изгарянето на въглеводородно гориво при производство на енергия е една от основните причини за засилването на парниковия ефект и за глобалното изменение на климата)

* За да се намали енергоемкостта в икономиката и по този начин да се повиши конкурентността на българската продукция на световния пазар.
* За да оставим повече енергийни ресурси за нашите потомци.
* За да спечелим време за търсене и усвояване на нови източници на энергия — възпроизведими, екологично чисти и безопасни (вятър, слънце, биогаз, биомасса, топлината на Земята, вълните, теченията, приливте и отливите и т.н.).

0 коментара:

Публикуване на коментар