29.9.09

Калиграфия — това е цветчето на човешката душа

Китайската калиграфия е азиатско изкуство. Но какво я прави изкуство? В много отношения калиграфията е художество, защото китайските йероглифи притежават тънката връзка с духовния свят на майстора. Точно както хиляда човеци имат хиляда лица, така и хиляда човеци имат различни почерци.

Посредством формите, начините да се държи четката, стиловете на каллиграфия като изкуството предават на читателя психологическата цялост, характера, емоциите, естетическите чувства и култура на майстора-калиграф.

Въздействуват върху читателя със своето привличане и предизвикват възторг със своята красота.Калиграфията не е само практическа техника за писане на китайски йероглифи, но е и уникално източно изобразително изкуство, представляващо цяла наука.

Науката-калиграфия има богато съдържание, което включва в себе си еволюция на стиловете, правилата, техниките, има своя история и постоянно се развива. Тази наука играе важна роля в китайската култура.

Подобно на пръчиците за хранене, калиграфията има китайски произход. След като китайската култура се разпространила в Корея, Япония, Виетнам и Сингапур, калиграфията стала ярка черта на източното изкуство.

Историята на калиграфията започва преди 4-5 хиляди години, това изкуство е богато и основателно привлича вниманието на художниците от целия свят. Чрез калиграфиията те се опитват да разберат източната култура.

Много западни художници приемат калиграфията за най-лаконичното абстрактно изкуство. Красотата на рисунъка, красотата на динамиката и красотата на музикалните ритми – всичко това е отразено в иероглифа, изписан от майстор.

Макар, че калиграфията е родена в Китай, тя не принадлежи само на Китай и въобще не само на Изтока. Няма да сгрешим като приемем, че калиграфията е един от бисерите на световната съкровищница на изкуствата.

0 коментара:

Публикуване на коментар