1.2.09

Великата игра шахмат


Шахматът е едновременно спорт, наука и изкуство. В това се крие привлекателността на играта. Всеки човек може да се научи да играе шах. За да е добър трябва да има познания върху шахматната теория и практика. Тогава може истински да се наслади на красотата на вълшебните комбинации. Поредицата “Великата игра шахмат” има амбицията да покрие необходимостта от систематизирани знания по теория на шахматната игра.

Първата книга “Да се научим да играем шахмат по-добре” се състои от шест глави, които съдържат указания за провеждането на цялата партия. Изложени са основните правила и закономерности на шахматната логика. Книгата съдържа сведения за историята и правилата на играта. Разгледани са типичните матови комбинации, представени са стратегията и тактиката в шахмата. Книгата учи как най-добре да започнем партията и какви дебютни начала съществуват.

За да можем успешно да завършим партията, научаваме основните ендшпилни техники. Приведени са класически примери от играта на великите шахматисти. Книгата е методическо помагало с много примери, упражнения и задачи за самостоятелна работа. Тя е полезна както за начинаещи, така и за напреднали, които се занимават редовно с шахмат. За всеки има по нещо полезно, което да повиши шахматното му майсторство.

3 коментара:

Анонимен каза...

Гата Камски се предаде на 45-тия ход! Веско Топалов ще оспорва световната титла на Вишванатан Ананд-Индия.

Браво Веско!!!

Пишман шахматист каза...

Щом знаете как се движи фигурата “кон”, то тази задачка е за Вас:
Махнете от шахматната дъска другите шахматни фигури и оставете само един кон. Сега направете опит да преминете с коня от долния ляв до горния десен ъгъл на празната шахматна дъска. При това конят трябва да премине през всички квадратчета на шахматната дъска, но на всяко квадратче само по един път.
Помислете дали е изпълнима тази задача. Желателно е до отговора да достигнете по пътя на логически разсъждения.

Пишман шахматист каза...

Няколко коментара и “хоп” моята задача за шахматния кон замина в “трета глуха”. Да, ама аз пак съм тук. Не сте изненадани, нали? Който ме познава, вече знае че съм непоправим навлек! Но иначе не съм лошо момче! Щом разбрах, че имало едно ВДВ, което решавало такива задачки и го намерих. Ето ви решението:
“Необходимо е с коня да се направят 63 хода. При всеки ход конят преминава на квадратче с противоположен цвят. Първият ход на коня започва от черно и отива на бяло квадратче. С втория ход конят отива на черно, с третия — на бяло и т.н. Всички нечетни ходове на коня завършват на бяло квадратче, следователно и с последния си 63 ход той ще застане на бяло поле. Задачата е неизпълнима.”
Защо побързах да ви донеса решението ли? Ами от Мъжка Солидарност! Реших да спася Кирчо(таткото на Нанук)преди да сте му дали задачата. Вие, амазонките, наистина нямате милост към нас - Мъжете – ние за задачите, ние за ремонта в банята, ние за това..... ние за ...онова!

Публикуване на коментар